Aplikace metody sofioterapie v životě rodiny

Rozbalit všechny příspěvky
Zpracovávám...
Marie Heralecká
13. 5. 2014

Největší radostí a naplněním každého terapeuta je vždy úspěšná zpětná vazba, která znamená úlevu, vyřešení problému či uzdravení. Pokud k takto úspěšně završené terapii dojde u dětí, je radost dvojnásobná. Proč? Nejen že dojde k uzdravení dítěte, což samo o sobě je úžasné, ale pokud použijeme principu sofioterapie, pochopení souvislosti vzniku nemoci – tedy vnímání zrcadel chybného chování rodičů či jiných podnětů z vnějšího okolí, současně dochází i k vývojovému posunu rodičů a těch, kteří nemoc dítěte řeší.
V praxi se však často setkávám se situacemi, kdy rodiče velmi rychle uvidí souvislosti a začnou tvořit extrémní pocity viny za nemoci svých dětí. A to přestože vždy zdůrazňuji, že děti si svou roli „učitele“ v rodině vybírají samy a rostou tak společně s jejich rodiči či jinými členy rodiny. Cítím důležitost podrobněji vysvětlit na základě čeho si děti mohou vybrat právě své rodiče a co to znamená, že jsou našimi učiteli neboli proč není důvod cítit bezprostřední vinu za jejich nemoci.
Každé dítě směřuje svou následující inkarnaci do takového rodinného prostředí, které mu umožní v rámci jeho duchovního vývoje co nejrychleji vyrůst, to je pochopit své karmické zatížení skrze prožitky, které mu ideálně zprostředkuje právě život s vybranými rodiči. Například zjednodušeně – duše, která v předchozích inkarnacích byla konfliktní a posuzovačná, vybírá si pro své pochopení rodiče se sklonem ke konfliktnímu chování. Proto je citlivé na sebemenší konflikt mezi rodiči, na který reaguje zdravotním problémem či jiným nezdravým způsobem chování. Tímto rodiče upozorňuje, kde dělají chybu. Jsou-li rodiče otrevření k přijetí zodpovědnosti za souvislosti mezi jejich chováním a zdravím dítěte, odstraní své etické chyby a transformují negativní směřování k pozitivnímu poznání. Jejich pochopení automaticky přechází do informačního pole dítěte. Zde je pak viditelná ona dvojnásobná radost, kdy se dítě uzdravuje na těle a rodiče na duši. Celý ozdravný proces lze zesílit vědomou vděčností rodičů dítěti za předání informací skrze symptomy nemocí a osvobozením dítěte od jeho pocitů potřeby dále rodičům sdělovat tuto danou chybu.
Závažnost onemocnění dítěte odpovídá nejen chybnému chování okolí, ve kterém dítě vyrůstá, ale rovněž závažnosti jeho vlastního karmického zatížení. Existují však specifické případy, kdy si dítě vybírá těžkou nemoc jako cestu k vyprovokování rodičů ke změně jejich myšlení či filozofického zaměření nebo se stává prostředníkem k impulzu, který směřuje rodiče k objevení něčeho nového, neznámého a případně důležitého pro společnost. Například dítě lékaře onemocní nemocí, na kterou současná medicína nezná cestu k vyléčení a pomůže tak rodiči k aktivnímu přístupu hledání nových metod léčby. Rovněž učitelé mívají často děti s poruchami chování a učení, na které naše školství prozatím nezná metodu nápravy.
Pro bližší pochopení problematiky uvádím zpětnou vazbu mého klienta a zároveň absolventa seminářů sofioterapie.
Jak nás děti naučily slyšet a mluvit vlastní pravdu
K řešení nemocí dětí skrze pochopení souvislostí, které nám nabízí sofioterapie, jsem se dostal přes opakovaná onemocnění uší a dýchacích cest mých dětí. Po první návštěvě u Marušky (jak všichni pojmenováváme Marii Heraleckou) jsem byl velmi zklamán. Nedala mi žádné kouzelné bylinky ani lektvary, které uskuteční nemožné okamžitě a zázraky do tří dnů, ale chtěla po mě a mé manželce, abychom se my, promovaní psychologové, zamysleli nad svým myšlením, chováním a celkovým životním zaměřením. Kdyby bylo na mně, už bych se u Marušky více neukázal, ale moje žena to chtěla zkusit. A nyní, po několika letech studia sofioterapie, mohu zodpovědně konstatovat, že některé věci se dějí okamžitě a zázraky skutečně mohou nastat do tří dnů.....i bez kouzelných bylinek. Nebo i s těmi voňavými bylinkami z Bílých Karpat, ale ty nejsou tak podstatné, jako právě změna myšlení, naladění a chování.
Problém, který nás dlouhodobě trápil s našimi dětmi, byla zmíněná opakovaná onemocnění uší a dýchacích cest. U obou dětí šlo o záněty pravého ucha. Podle Marušky jsme něco my rodiče neslyšeli a naše děti to odmítaly slyšet. Jednalo se o naši neustálou vnitřní potřebu se zavděčit ve svém zaměstnání, stálý vnitřní boj, zda se chováme dostatečně reprezentativně a správně, jak nás vidí okolí, co si o nás myslí nadřízení, kolegové, podřízení... Po přehodnocení našich chybných nastavení došlo k rychlému uzdravení našich dětí. Občasné zopakování stejných modelů chování nám děti okamžitě signalizovaly lehkými nemocemi. Po čase se však opět vrátily záněty uší – tentokrát levých uší. Ze seminářů sofioterapie jsme už věděli, že levá strana znamená uslyšeno, ale nerealizováno. Překvapilo nás to, protože jsme si své pozitivní změny byli vědomi. Ale Maruška nás informovala, že jde o stejné chybné naladění, jenže tentokrát jsme očekávali, jak nás bude přijímat naše blízké okolí z řad příbuzných a přátel. Opět se objevil model slušného chování na úkor pravdivosti a následování vlastních pocitů. Okamžitě jsme pochopili, že skutečně takto vůči svým blízkým jednáme a netušili jsme, že děti mohou reagovat na naše zdvořilostní jednání. Nebylo to úplně jednoduché měnit své navyklé způsoby chování a chápu, že to není jednoduché ani pro mnoho dalších lidí v současné společnosti. Proto jsem se rozhodl podělit se o tento příběh. Odměnou za naši snahu bylo úplné uzdravení našich dětí. Přál bych si, aby i ti, které sofioterapie napoprvé zaskočí svým požadavkem pracovat sami na sobě, poznali, že toto je cesta vývoje, která směřuje nejen k uzdravení těla, ale především k uzdravení duše skrze přijetí vlastní velkoleposti a pravdivé vyjádření vnitřní svobody.
V tomto příběhu můžeme jasně vidět, jak je pro rodiče důležité nepropadat pocitům viny za nastalé zdravotní obtíže dětí a vnímat symptomy jejich nemocí jako příležitosti k růstu a poznání, čímž děti plní roli našich učitelů. Učitelů života.

Randy
16. 6. 2018

Hi,

My name is Randy and I was looking at a few different sites online and came across your site sofioterapie.cz. I must say - your website is very impressive. I found your website on the first page of the Search Engine.

Have you noticed that 70 percent of visitors who leave your website will never return? In most cases, this means that 95 percent to 98 percent of your marketing efforts are going to waste, not to mention that you are losing more money in customer acquisition costs than you need to.

As a business person, the time and money you put into your marketing efforts is extremely valuable. So why let it go to waste? Our users have seen staggering improvements in conversions with insane growths of 150 percent going upwards of 785 percent. Are you ready to unlock the highest conversion revenue from each of your website visitors?

TalkWithLead is a widget which captures a website visitor’s Name, Email address and Phone Number and then calls you immediately, so that you can talk to the Lead exactly when they are live on your website — while they're hot!

Try the TalkWithLead Live Demo now to see exactly how it works. Visit: www.talkwithlead.com/Contents/LiveDemo.aspx

When targeting leads, speed is essential - there is a 100x decrease in Leads when a Lead is contacted within 30 minutes vs being contacted within 5 minutes.

If you would like to talk to me about this service, please give me a call. We do offer a 30 days free trial.

Thanks and Best Regards,
Randy

Randy
8. 9. 2018

Hi,

My name is Randy and I was looking at a few different sites online and came across your site sofioterapie.cz. I must say - your website is very impressive. I found your website on the first page of the Search Engine.

Have you noticed that 70 percent of visitors who leave your website will never return? In most cases, this means that 95 percent to 98 percent of your marketing efforts are going to waste, not to mention that you are losing more money in customer acquisition costs than you need to.

As a business person, the time and money you put into your marketing efforts is extremely valuable. So why let it go to waste? Our users have seen staggering improvements in conversions with insane growths of 150 percent going upwards of 785 percent. Are you ready to unlock the highest conversion revenue from each of your website visitors?

TalkWithLead is a widget which captures a website visitor’s Name, Email address and Phone Number and then calls you immediately, so that you can talk to the Lead exactly when they are live on your website — while they're hot! Best feature of all, we offer FREE International Long Distance Calling!

Try the TalkWithLead Live Demo now to see exactly how it works. Visit: www.talkwithlead.com/Contents/LiveDemo.aspx

When targeting leads, speed is essential - there is a 100x decrease in Leads when a Lead is contacted within 30 minutes vs being contacted within 5 minutes.

If you would like to talk to me about this service, please give me a call. We do offer a 14 days free trial.

Thanks and Best Regards,
Randy

Randy
19. 10. 2018

Hi,

My name is Randy and I was looking at a few different sites online and came across your site sofioterapie.cz. I must say - your website is very impressive. I found your website on the first page of the Search Engine.

Have you noticed that 70 percent of visitors who leave your website will never return? In most cases, this means that 95 percent to 98 percent of your marketing efforts are going to waste, not to mention that you are losing more money in customer acquisition costs than you need to.

As a business person, the time and money you put into your marketing efforts is extremely valuable. So why let it go to waste? Our users have seen staggering improvements in conversions with insane growths of 150 percent going upwards of 785 percent. Are you ready to unlock the highest conversion revenue from each of your website visitors?

TalkWithLead is a widget which captures a website visitor’s Name, Email address and Phone Number and then calls you immediately, so that you can talk to the Lead exactly when they are live on your website — while they're hot! Best feature of all, we offer FREE International Long Distance Calling!

Try the TalkWithLead Live Demo now to see exactly how it works. Visit: www.talkwithlead.com/Contents/LiveDemo.aspx

When targeting leads, speed is essential - there is a 100x decrease in Leads when a Lead is contacted within 30 minutes vs being contacted within 5 minutes.

If you would like to talk to me about this service, please give me a call. We do offer a 14 days free trial.

Thanks and Best Regards,
Randy

Eric
6. 2. 2019

Hello,

Running a website like sofioterapie.cz is a lot like trying to fill a leaky bucket.

You promote, get website visitor, they drop out... you promote, get more website visitors, they drop out...

But today I wanted to address the "leaky bucket" effect that keeps website owners and online businesses running on a treadmill without reaching their income goals.

I've identified 5 ongoing challenges that can keep you from reaching your business goals with your online business offering.

Ongoing Challenge 1: Attracting Leads and Getting People to Opt-In

In order to sustain your website and sell your product, you need people who are interested enough to actually consider your offers.

Building an engaged list of subscribers is the key here... but did you know there's a way your website can help you with that?

Ongoing Challenge 2: Converting Leads into Happy Paying Customers

Once you've figured out a way to get more people to join your email list, you need to tell them about your paid product and offerings in a way that converts.

The standard email marketing funnel works... but if they don't buy, there are more organic ways to get them to purchase your paid offerings right inside your website.

Ongoing Challenge 3: Having a Leaky Checkout Experience & Losing Out On Sales

Once you've done all of the hard work of getting people to say yes to your paid offerings... you definitely don't want to lose out on sales by having a leaky checkout experience.

Statistics show that 77% of people who click the “Buy Now” button never complete their order, but there's a way to recoup these sales.

Ongoing Challenge 4: Increasing Return Customers and Recurring Revenue

Once you've got customers... your job is done, right? Not so fast!

You can offer more solutions, products, and ongoing access to these same customers over time... because the probability of selling to a new prospect is 5-20% and the probability of selling to an existing customer is 60-70%.

Ongoing Challenge 5: Customers Who Fall Off The Wagon and do not buy

Customer retention is key to the long-term success of your website. But it's normal for customers to fall off the wagon, get busy, and stop logging into your website.

Or is it?

If you use smart nurturing strategies, you can keep your customers engaged and actively benefitting from your website to reduce drop offs and refunds.

How our software overcomes each of these ongoing challenges:

These are real challenges that never seem to go away...

I know because I've been there myself. I've put in thousands of dollars and hundreds of hours figuring out what works, what doesn't, and how to fill my own website over the past 10 years.

And I built all of the strategies to overcome these obstacles right into our best-selling lead converting software tool: www.talkwithcustomer.com

Talk With Website Visitors is a widget which captures a website visitor’s Name, Email address and Phone Number and then calls you immediately, so that you can talk to the website visitors exactly when they are live on your website — while they're hot! Best feature of all, we offer FREE International Long Distance Calling!

When targeting website visitors, speed is essential - there is a 100x decrease in Leads when a website visitors is contacted within 30 minutes vs being contacted within 5 minutes.

I'm so sure that Talk With Website Visitors will help you in your business endeavors that I'm offering you a special incentive to get started today.

Sign up for Talk With Website Visitors and get a 14 days free trial today. Visit: www.talkwithcustomer.com

This is a one-time only promotion that expires in 14 days.

Why am I offering you this time sensitive 14 days free trial incentive?

Because I know that people who use Talk With Website Visitors get their sites up, running, and selling...

So, if you know its time to get serious about your online website sofioterapie.cz, and you want the tool that's built by someone who has been in your shoes and understands the realities of selling online...

Then take advantage of this special coupon code today. Visit: www.talkwithcustomer.com

I'm so excited to share my life's work with you, and I know you understand that there's work ahead to make your digital business successful. But having the right tools and the right strategies to overcome the unavoidable challenges makes it all the more doable!

Thanks so much for reading - and next time I'll be talking about my biggest pet peeve when it comes to technology! (You might be surprised about this one.)

With appreciation,
-Eric "simplifying tech" Jones

If you'd like to unsubscribe click here. http://liveserveronline.com/talkwithcustomer.aspx?d=sofioterapie.cz

Eric
15. 2. 2019

Hello,

Running a website like sofioterapie.cz is a lot like trying to fill a leaky bucket.

You promote, get website visitor, they drop out... you promote, get more website visitors, they drop out...

But today I wanted to address the "leaky bucket" effect that keeps website owners and online businesses running on a treadmill without reaching their income goals.

I've identified 5 ongoing challenges that can keep you from reaching your business goals with your online business offering.

Ongoing Challenge 1: Attracting Leads and Getting People to Opt-In

In order to sustain your website and sell your product, you need people who are interested enough to actually consider your offers.

Building an engaged list of subscribers is the key here... but did you know there's a way your website can help you with that?

Ongoing Challenge 2: Converting Leads into Happy Paying Customers

Once you've figured out a way to get more people to join your email list, you need to tell them about your paid product and offerings in a way that converts.

The standard email marketing funnel works... but if they don't buy, there are more organic ways to get them to purchase your paid offerings right inside your website.

Ongoing Challenge 3: Having a Leaky Checkout Experience & Losing Out On Sales

Once you've done all of the hard work of getting people to say yes to your paid offerings... you definitely don't want to lose out on sales by having a leaky checkout experience.

Statistics show that 77% of people who click the “Buy Now” button never complete their order, but there's a way to recoup these sales.

Ongoing Challenge 4: Increasing Return Customers and Recurring Revenue

Once you've got customers... your job is done, right? Not so fast!

You can offer more solutions, products, and ongoing access to these same customers over time... because the probability of selling to a new prospect is 5-20% and the probability of selling to an existing customer is 60-70%.

Ongoing Challenge 5: Customers Who Fall Off The Wagon and do not buy

Customer retention is key to the long-term success of your website. But it's normal for customers to fall off the wagon, get busy, and stop logging into your website.

Or is it?

If you use smart nurturing strategies, you can keep your customers engaged and actively benefitting from your website to reduce drop offs and refunds.

How our software overcomes each of these ongoing challenges:

These are real challenges that never seem to go away...

I know because I've been there myself. I've put in thousands of dollars and hundreds of hours figuring out what works, what doesn't, and how to fill my own website over the past 10 years.

And I built all of the strategies to overcome these obstacles right into our best-selling lead converting software tool: www.talkwithcustomer.com

Talk With Website Visitors is a widget which captures a website visitor’s Name, Email address and Phone Number and then calls you immediately, so that you can talk to the website visitors exactly when they are live on your website — while they're hot! Best feature of all, we offer FREE International Long Distance Calling!

When targeting website visitors, speed is essential - there is a 100x decrease in Leads when a website visitors is contacted within 30 minutes vs being contacted within 5 minutes.

I'm so sure that Talk With Website Visitors will help you in your business endeavors that I'm offering you a special incentive to get started today.

Sign up for Talk With Website Visitors and get a 14 days free trial today. Visit: www.talkwithcustomer.com

This is a one-time only promotion that expires in 14 days.

Why am I offering you this time sensitive 14 days free trial incentive?

Because I know that people who use Talk With Website Visitors get their sites up, running, and selling...

So, if you know its time to get serious about your online website sofioterapie.cz, and you want the tool that's built by someone who has been in your shoes and understands the realities of selling online...

Then take advantage of this special coupon code today. Visit: www.talkwithcustomer.com

I'm so excited to share my life's work with you, and I know you understand that there's work ahead to make your digital business successful. But having the right tools and the right strategies to overcome the unavoidable challenges makes it all the more doable!

Thanks so much for reading - and next time I'll be talking about my biggest pet peeve when it comes to technology! (You might be surprised about this one.)

With appreciation,
-Eric "simplifying tech" Jones

If you'd like to unsubscribe click here. http://liveserveronline.com/talkwithcustomer.aspx?d=sofioterapie.cz

Nabídka